FAQ

 

Wat is zo bijzonder aan Chinese geneeskunde?

 

Chinese geneeskunde is de oudste ononderbroken in praktijk gebrachte, professionele geneeskunde in de wereld.

Hij wordt gebruikt door een kwart van de wereldbevolking en heeft zich snel gevestigd als de meest gerespecteerde professioneel beoefende, alternatieve geneeskunde van de wereld.

De reden waarom er zo veel belangstelling is voor TCG is niet alleen dat het werkt maar ook hoe het werkt.

Moderne Westerse geneeskunde behandelt ziekten en TCG werkt, door de harmonie en de balans van het gehele individu te herstellen.

 

Er wordt gezegd in de TCG "Dezelfde ziekte, verschillende behandelingen; verschillende ziekten, dezelfde behandeling"

 

Wat dit betekent is dat 2 patiënten ieder kunnen lijden aan dezelfde ziekte, bijvoorbeeld hoofdpijn. Echter in TCG kunnen ze elk een totaal verschillende behandeling krijgen. Dit is, omdat TCG beoefenaars patronen van disharmonie behandelen en niet alleen maar ziekten. Als 2 patiënten met dezelfde ziekte verschillende patronen van disharmonie vertonen, zullen ze verschillende behandelingen ontvangen. Met andere woorden: wat werkt voor de een werkt waarschijnlijk niet voor de ander. Omdat hun totale patroon van disharmonie niet hetzelfde is, kunnen er zijeffecten optreden.

 

Het belangrijkste dat TCG aan mensen aan te bieden heeft over de hele wereld is een manier om voor ieder individu zijn eigen bijzondere onbalans of disharmonie vast te stellen en als welke medicijnen of behandelingen die patiënt terugbrengen tot balans en gezondheid.

 

 

Hoeveel keer moet ik bij u komen voor behandelingen? 

 

Het aantal behandelingen is niet voor iedereen hetzelfde. Meestal worden vier tot vijf  behandelingen gedaan om te zien wat de reactie van het lichaam is. Als het lichaam reageert op de therapie, dan wordt in overleg met de cliënt een vervolgbehandelingsplan afgesproken.

Onder gunstige omstandigheden kunnen klachten  opgelost worden na drie tot zes behandelingen. Voor een cliënt echter met verschillende chronische klachten – vaak met veel medicatie – die zeer ver uit balans is, kan het aanmerkelijk langer duren. Over het algemeen kan men zeggen dat na tien tot twaalf behandelingen meestal een duidelijke verbetering optreedt.

Er zijn natuurlijk ook klachten waarbij Shiatsu slechts een verbetering van het algemene welzijn kan brengen. In deze gevallen wordt er in samenspraak met de cliënt naar een zinvolle frequentie van behandelingen gezocht.

 

 

Waarom is shiatsu zo breed inzetbaar? 

 

Omdat Shiatsu behandeling in zijn geheel een zeer effectieve harmoniserende werking heeft op het autonome zenuwstelsel. Vaak als men te lang met een klacht blijft doorlopen, blijft het sympathische zenuwstelsel te veel en te lang actief. Deze toestand wordt door de Shiatsu druk ‘retuned’ en zo wordt het autonome zenuwstelsel beter in harmonie gebracht. In  het bovenstaande geval wordt de parasympathicus gestimuleerd, waardoor de sympathicus tot rust komt. Doordat het autonome zenuwstelsel beter in balans wordt gebracht en de schakeling tussen sympathische en parasympathische zenuwen beter functioneert, verminderen of verdwijnen veel klachten.

 

Hiernaast worden bij elke cliënt specifieke meridianen behandeld; d.w.z. deze therapie werkt ook intensief aan de verbetering van bepaalde lichaamsfuncties via de meridianen. Daarom is Shiatsu zo breed inzetbaar.

 

Contra indicaties?

Een contra-indicatie kan een reden zijn waarom je niet behandelt mag worden zonder toestemming van de behandelende arts en/of specialist.

 

Contra-indicaties kunnen zijn:

  • koorts
  • besmettelijke huidziekten
  • infectieziekten zoals griep
  • trombose
  • open wonden

Werkdagen en -tijden?

Maandag tot vrijdag - 9 tot met 17 ( andere tijden in overleg) 

 

Telefonisch spreekuur?

van 12 tot 13 uur of na 17 uur 

Indien niet bereikbaar, laat een bericht en zal u zo spoedig mogelijk terugbellen. 

 

Wat is NVST?

https://www.nvst.nl/nederlandse-vereniging-van-soma-therapeuten-nvst/