de Shiatsu behandeling

De Shiatsu behandeling 

 

De behandeling begint met een gesprek over uzelf. Alle informatie die u geeft, wordt strikt vertrouwelijk behandeld.

Daarna wordt de tong bekeken en de pols gevoeld.

Dan volgt een lichamelijk onderzoek, waarbij wordt gevoeld hoe de conditie is van de meridianen (Ki kanalen) en van de reflexzones in de onderbuik/ het buikgebied (hara). De aldus verkregen informatie wordt geïnterpreteerd en samen met u wordt dan bepaald hoe de behandeling verder moet verlopen. Tijdens een Shiatsubehandeling ligt de cliënt meestal op een futon (een katoenen matras) op de grond. Daarbij moet comfortabele, losse kleding worden gedragen; het is meestal niet nodig de kleding uit te trekken. Men ervaart de behandeling gewoonlijk als prettig en ontspannend. Een behandeling duurt ongeveer 60 minuten, maar een eerste sessie duurt vaak 90 minuten, omdat de volledige medische achtergrond eerst wordt doorgenomen. 

Aan het einde van elke sessie wordt uw reactie op de behandeling besproken. Er kan verder advies worden gegeven met betrekking tot eetgewoontes of lichaamsoefening. Soms kunnen ondersteunende therapieën worden aanbevolen, of u krijgt aanwijzingen of tips om uw leefgewoonten te veranderen. Het staat van tevoren niet vast hoeveel behandelingen u nodig zult hebben. Dit hangt af van de volgende factoren: hoe lang bestaat de klacht al en hoe reageert u op Shiatsu. Na ongeveer 4 behandelingen wordt bekeken in hoeverre u baat heeft gevonden bij Shiatsu en worden verdere behandelingen afgesproken. 

 

De shiatsu-therapeut heeft vier manieren om een diagnose te stellen. Dit zijn: 

 

 setsu-shin: aanraken, massage 

 

 

 bun-shin: luisteren naar de klank van de stem en ruiken naar lichaamsgeur en adem 

 

 

 mon-shin: vragen stellen over geschiedenis van de ziekte, leefwijze en voorkeuren. 

 

 

 bo-shin: kijken naar de vorm, houding en kleur van het lichaam. 

 

 

Setsu-shin is het belangrijkst, de andere zijn meer ondersteunend. Anders dan bij bijvoorbeeld acupunctuur, lopen diagnostiseren en behandelen door elkaar heen. Tijdens de massage verkrijgt de therapeut informatie die hij gebruikt voor de diagnose. De diagnose zal ook steeds iets veranderen, omdat de energie steeds verandert. In de praktijk is diagnose vaak al behandeling en is behandeling ook diagnose. Dit is een groot voordeel van shiatsu ten opzichte van acupunctuur.

De therapeut kan gebruik maken van refelexzones op de buik en de rug, van pols- en tongdiagnose, onderzoek van de beweeglijkheid van de gewrichten en onderzoek van bepaalde tsubo's. Aan de hand van de gestelde diagnose behandelt de therapeut een of meerdere meridianen. Tijdens de behandeling voelt hij de conditie van de ki in de meridianen. Zo kan hij tijdens de behandeling de diagnose aanpassen en controleren wat het resultaat van de behandeling is.